Calea Dorobanţilor nr. 104, Cluj-Napoca, România
+40-264-430323/+40-264-595815
bjc[at]bjc.ro

Servicii gratuite

 • eliberarea Permisului de intrare pentru pensionari, șomeri și persoane cu dizabilități;

 • vizarea anuală a Permisului de intrare;

 • împrumutul de documente la domiciliu prin secțiile de împrumut;

 • consultarea (utilizarea) documentelor în sălile de lectură;

 • rezervarea titlurilor care nu sunt disponibile în momentul solicitării;

 • împrumutul materialelor audio-vizuale și electronice;

 • studierea și cercetarea documentelor, manuscriselor, cărților rare, iconografiei, hărților etc. în original sau facsimile, fotografii, microfilme, denumite “colecții speciale”, în săli destinate acestui scop;

 • asistența de specialitate pentru cercetarea și consultarea cataloagelor alfabetice și sistematice pe fișe, în volume sau în sistem informatizat;

 • informarea bibliografică și comunitară;

 • accesarea și consultarea bazelor de date ale bibliotecii;

 • acces la calculatoarele pentru public și Internet;

 • organizarea de programe culturale, evenimente, expoziții, activități educative etc.

Scroll Up