Calea Dorobanţilor nr. 104, Cluj-Napoca, România
+40-264-430323/+40-264-595815
bjc[at]bjc.ro

Biblioteci publice din județul Cluj

Conform atribuțiilor conferite de legea bibliotecilor, Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga” Cluj prin Compartimentul Coordonare metodică asigură aplicarea unitară a normelor biblioteconomice și a legislației în domeniu și coordonează activitatea bibliotecilor publice din județ prin proiecte și programe, întâlniri metodice, întâlnirea anuală de analiză a activității și prin activități de formare profesională continuă pentru bibliotecarii din județ.

Asistenţa de specialitate este oferită la biblioteca judeţeană sau prin vizite la bibliotecile din judeţ. 

Promovarea activităților bibliotecilor publice din județ se face pe pagina de Facebook Biblioteci publice clujene

Activităţi profesionale organizate de Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga” Cluj pentru bibliotecile publice din judeţ în anul 2022

Întâlnirea profesională anuală a bibliotecarilor din bibliotecile publice din județul Cluj a avut loc în luna martie.

Întâlnirile în centrele metodice ale județului s-au desfășurat în perioada noiembrie – decembrie și au avut ca temă Utilizarea aplicațiilor Google și a platformelor on-line pentru programe și activități.

În cadrul programului de formare continuă pentru bibliotecarii din județ au avut loc următoarele activități:

  • În luna iulie o întâlnire cu tema Statistica de bibliotecă
  • În luna septembrie o întâlnire cu tema Inițierea și organizarea proiectelor cultural-educative

Scroll Up