Calea Dorobanţilor nr. 104, Cluj-Napoca, România
+40-264-430323/+40-264-595815
bjc[at]bjc.ro

Biblioteci publice din județul Cluj

Conform atribuțiilor conferite de legea bibliotecilor, Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga” Cluj prin Compartimentul Coordonare metodică asigură aplicarea unitară a normelor biblioteconomice și a legislației în domeniu și coordonează activitatea bibliotecilor publice din județ prin proiecte și programe, întâlniri metodice, întâlnirea anuală de analiză a activității și prin activități de formare profesională continuă pentru bibliotecarii din județ.

Asistenţa de specialitate este oferită la biblioteca judeţeană sau prin vizite la bibliotecile din judeţ. 

Promovarea activităților bibliotecilor publice din județ se face pe pagina de Facebook Biblioteci publice clujene

Activităţi profesionale organizate de Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga” Cluj pentru bibliotecile publice din judeţ în anul 2023.

Întâlnirea profesională anuală a bibliotecarilor din bibliotecile publice din județul Cluj a avut loc în luna martie.

Întâlnirile în centrele metodice ale județului s-au desfășurat în luna noiembrie și au avut ca temă „Promovarea activităților de bibliotecă utilizând platforma gratuită Canva” și s-au desfășurat sub forma unor sesiuni de instruire practică pentru crearea de afișe, fluturași, colaje foto și povestiri digitale.

În cadrul programului de formare continuă pentru bibliotecarii din județ au avut loc următoarele activități:

  • În 13 iunie 2023 întâlnirea cu tema Circuitul cărții. Achiziția s-a desfășurat pe platforma Zoom;
  • În 15 iunie 2023 întâlnirea cu tema Prelucrarea și organizarea la raft a documentelor a avut loc sub forma unui webinar pe platforma Zoom;
  • În 21 iunie 2023 întâlnirea cu tema Evidența de bază. Inventarierea fondului de documente s-a desfășurat la Biblioteca Județeană Cluj sub forma unui atelier de lucru în care au fost prezentate regulile de bază pentru completarea Registrului de mișcare a fondurilor și a Registrului Inventar și care sunt etapele desfășurării procesului de inventariere a fondului de documente;
  • În 29 iunie 2023 întâlnirea cu tema Eliminarea documentelor din colecțiile bibliotecii s-a desfășurat pe platforma Zoom.

Scroll Up