Calea Dorobanţilor nr. 104, Cluj-Napoca, România
+40-264-430323/+40-264-595815
bjc[at]bjc.ro

Formare profesională

Centrul de Formare profesională din cadrul Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” Cluj elaborează, anual, Programul de pregătire profesională a angajaților în baza obiectivelor de dezvoltare a instituţiei şi ținând cont de necesităţile de instruire ale bibliotecarilor.

Programul constă în întâlniri profesionale, ateliere de lucru, instruiri practice sau expuneri în plen. Temele sunt susţinute de bibliotecari cu experienţă şi specialişti în domeniu și vizează:

 • actualizarea informațiilor cu privire la aspectele specifice gradului profesional/postului;
 • dezvoltarea abilităților tehnologice;
 • cunoaşterea exemplelor de bune practici din bibliotecile româneşti şi din străinătate
 • însuşirea cunoştinţelor de management şi respectarea Sistemului de Control Managerial Intern al bibliotecii;
 • implicarea în proiectele bibliotecii;
 • studierea noutăţilor din literatura de specialitate.

Pentru noii angajați se organizează Programul de Mentorat care include:

 • teme de specialitate care abordează toate aspectele cuprinse în Fişa postului;
 • instruiri practice în vederea însuşirii softului integrat de bibliotecă QULTO;
 • familiarizarea cu documentele referitoare la etica profesională, însuşirea Codului de etică și conduită profesională a personalului Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj;
 • informaţii generale despre instituţie: istoric, structură, misiune, strategii şi realizări;
 • informaţii despre structura Sistemului Naţional de Biblioteci, despre asociaţii profesionale, reviste de specialitate, forumuri de discuţii, portaluri şi bloguri profesionale;
 • recomandarea consultării unei bibliografii de specialitate;
 • modalităţi de evaluare a cunoştinţelor acumulate.

Compartimentul de Coordonare metodică și bibliotecă mobilă organizează activități de instruire și dezvoltare profesională pentru bibliotecarii din bibliotecile publice de pe raza județului Cluj.

Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj facilitează accesarea și participarea angajaților instituției la activități și programe de formare continuă precum și la evenimente profesionale organizate pe plan local, național și internațional.

Scroll Up