Calea Dorobanţilor nr. 104, Cluj-Napoca, România
+40-264-430323/+40-264-595815
bjc[at]bjc.ro

ANBPR Filiala Cluj

Structura filialeiObiective și activitățiInformații utile

Date de contact:

Tel: 0264-4303233

Email: anbprcluj[at]bjc.ro

Biroul executiv al Filialei Cluj în urma alegerilor din 9 aprilie 2021

Aura Câmpan, Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj – preşedinte

Marta Grosu, Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj – secretar

Adriana Vele, Biblioteca Orășenească Huedin – membru

Lucia Golban, Biblioteca Comunală Mărgău – membru

I. PROMOVAREA ŞI CONSOLIDAREA POLITICILOR ÎN DOMENIUL BIBLIOTECILOR

Formularea poziţiei ANBPR privind problemele actuale ale bibliotecilor publice din România

Participarea în Biroul executiv și în Comisiile profesionale ale ANBPR

II. PROMOVAREA ROLULUI BIBLIOTECILOR PUBLICE ȘI AL PROFESIEI DE BIBLIOTECAR ÎN RÂNDUL COMUNITĂȚII LOCALE ȘI NAȚIONALE

Organizarea Săptămânii Naționale a Bibliotecilor şi a Zilei Bibliotecarului

Organizarea Nocturnei Bibliotecilor

Organizarea Concursului Național de Lectură „Bătălia Cărților”

Organizarea Festivalului Cărții pentru Copii

Participarea în colectivul redacțional al revistei „Lectura”

Participarea la evenimente organizate local și național

Olimpiada de benzi desenate

Vocea copiilor cu deficiențe de vedere și auz contează

III. FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ

Participarea la cursul Bazele Biblioteconomiei, organizat de ANBPR

Participarea la Programul de mentorat,  organizat de Centrul de Formare Profesională al Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj

Participarea la cursuri externe de formare profesională continuă

Implicarea bibliotecarilor din bibliotecile judeţului Cluj la atelierele profesionale organizate de Centrul de Formare Profesională al Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj

IV. PROMOVAREA ROLULUI ANBPR ÎN COMUNITATEA PROFESIONALĂ CLUJEANĂ

Organizarea Adunării Generale a Filialei Cluj a ANBPR

Participarea membrilor Filialei Cluj la conferinţe profesionale naţionale și internaționale

Participarea la evenimentele organizate de alte asociaţii profesionale

Scroll Up