Calea Dorobanţilor nr. 104, Cluj-Napoca, România
+40-264-430323/+40-264-595815
bjc[at]bjc.ro

D. Popovici

Biografie

Dumitru (Dimitrie) Popovici s-a născut în 25 octombrie 1902, în comuna Dăneasa, judeţul Olt. În 1923 devine student al Facultăţii de Litere din Bucureşti, unde îi are ca profesori pe O. Densusianu, D. Caracostea, N. Cartojan etc. Este remarcat de profesorul D. Caracostea, al cărui asistent onorific devine (1924-1926).

Între 1930-1934 audiază cursuri la Paris în vederea pregătirii doctoratului. Devine lector la Sorbona şi la „Şcoala de Limbi Orientale”. Îşi susţine doctoratul în filologie în 1935 cu teza  Ideologia literară a lui Ion Heliade Rădulescu, pe care o publică în volum în acelaşi an. Până în 1936 e profesor de Şcoală secundară în Slatina şi Iaşi. În acelaşi an ocupă, prin concurs, postul de profesor universitar la Facultatea de Litere şi Filosofie din Cluj, unde va rămâne până la moarte.

În 1942 înfiinţează revista „Studii literare” (Sibiu), iar în 1948, după reorganizarea Academiei Române, lucrează şi la secţia de istorie literară şi folclor din cadrul filialei Cluj a Academiei. Timp de 2 ani e director al Bibliotecii Academiei din Cluj, iniţiind, împreună cu Lucian Blaga, extragerea şi adnotarea bibliografică a articolelor din periodicele române şi în limbi străine publicate în Transilvania. Moare în 6 decembrie 1952.

Opera lui D. Popovici

Ideologia literară a lui Ion Heliade Rădulescu

Teza de doctorat, Ideologia literară a lui Ion Heliade Rădulescu, apare în anul susţinerii – 1935. Lucrarea abordează dintr-o perspectivă nouă personalitatea lui Heliade, autorul urmărind, în acest sens, circulaţia ideilor literare în epoca vizată, atât în manifestările lor „locale”, cât şi în contextul (mai larg) european.

Literatura română în epoca Luminilor

 Volum apărut antum, La littérature roumaine à l’époque des Lumières (Sibiu, 1945), e primul dintr-o proiectată istorie a literaturii române, pregătit de cursurile din perioada 1938-1940 şi anume: Literatura română în epoca „luminării” şi Literatura română modernă. Tendinţe de integrare în ritmul cultural occidental. Va fi republicat postum în 1972 cu titlul Literatura română în epoca „Luminilor”.

„Pentru întâia dată, după multe încercări, epoca formării literaturii noastre moderne era examinată în datele ei majore şi interpretată în raport cu orientările esenţiale ale literaturii universale” (Tudor Vianu, Cuvânt înainte la Romantismul românesc, Albatros, 1972).

Poezia lui Mihai Eminescu

Poezia lui Mihai Eminescu, iniţial un curs susţinut la Facultatea de Litere începând cu anul universitar 1947-1948, rămâne în variantă litografiată până în 1969, când e publicat sub îngrijirea Ioanei Em. Petrescu, fiica acestuia.

Romantismul românesc

Păstrat în manuscris, Romantismul românesc apare postum în 1969. Volumul se bazează pe cursul cu acelaşi nume, dar şi pe cursuri înrudite: Curentul „Daciei literare” (1941-1942), Vasile Alecsandri (1942-1944).

Scroll Up