Calea Dorobanţilor nr. 104, Cluj-Napoca, România
+40-264-430323/+40-264-595815
bjc[at]bjc.ro

Concurs director adjunct economic

Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 104, organizează în conformitate cu H.G. nr. 1336/2022, concurs pentru ocuparea unui post unic contractual vacant, după cum urmează:

1 post de Director adjunct (economic), studii superioare, gradul II, normă întreagă, durată nedeterminată.

Concursul va consta din 2 probe și se va desfășura la sediul bibliotecii, Calea Dorobanților, nr. 104, în zilele de 11.10.2023 ora 9,00 – proba scrisă și 17.10.2023 ora 9,00 – interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se depun fizic la sediul Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ, pe site-ul instituției, respectiv până la data de 04.10.2023, în intervalul orar 10,00 – 14,00.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul bibliotecii și la telefon 0264-430323.

Anunț concurs

Formular înscriere

Bibliografie

Rezultat selecție dosare

Data afișării: 6.10.2023

Rezultate proba scrisă

Data afișării:12.10.2023

Rezultate interviu

Data afișării:18.10.2023

Rezultate finale

Data afișării:23.10.2023

 

Scroll Up