Calea Dorobanţilor nr. 104, Cluj-Napoca, România
+40-264-430323/+40-264-595815
bjc[at]bjc.ro

Revista Lectura

 

Despre revistăInvitație de colaborareNumărul curentArhivaReguli de publicareNorme deontologice

Revista „Lectura”

ISSN 2972 – 1393

ISSN-L 2972 – 1393


Primul număr al revistei „Lectura”, publicaţie a Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” Cluj, a văzut lumina tiparului la sfârşitul anului 1990, fiind conceput şi realizat din iniţiativa scriitoarei Irina Petraş, pe atunci bibliotecar în cadrul Serviciului Bibliografic.

Revista, cu apariţie trimestrială, se adresa „cititorului şi bibliotecarului în egală măsură”, iar colectivul de redactori era condus de directorul bibliotecii, Traian Brad, secondat, iniţial, de Mircea Zeicu (redactor şef al revistei între 1991-1993) şi, ulterior, de Augusta Pervain (redactor şef din 1993 până în 1996, când revista și-a încetat apariția pentru o perioadă).

Această primă serie a înregistrat 26 de numere în care au fost publicate studii literare, de istorie, de istoria bibliotecilor și a lecturii. Ponderea cea mai mare în economia revistei au avut-o însă materialele cu caracter informativ: traduceri, recenzii, semnalarea unor noi apariţii editoriale, bibliografii tematice, biobibliografii, dar şi informaţiile cu privire la serviciile bibliotecii sau la calendarul manifestărilor culturale organizate de Biblioteca Judeţeană Cluj. Un merit deosebit al revistei a fost acela de a găzdui, în paginile ei, poezii, eseuri, epigrame, haiku-uri semnate de scriitori clujeni, debutanți sau consacraţi.

Gândită, ca o revistă deschisă „sugestiilor şi colaborărilor”, „Lectura” a beneficiat de articole semnate de bibliotecari și oameni de cultură clujeni, între care amintim: Camil Mureşan, Crişan Mircioiu, Ion Buzaşi, Ion Şeulean, Mircea Bertea, Mircea Popa, Vasile Fanache, Aurel Rău, Irina Petraş, Petru Poantă, Constantin Cubleşan. Însă, ponderea cea mai însemnată au avut-o articolele şi intervenţiile semnate de colegii noştri, de ieri şi de azi: Ioan Pop, Maria Maxa, Ada Kiraly, Adrian Grănescu, Augusta Pervain, Doina Banu, Doina Popa, Doina Puiu, Traian Brad, Mircea Zeicu, Grigore Cipcigan.

O privire de ansamblu asupra publicaţiei permite identificarea a două etape distincte în viața revistei. Dacă într-o primă etapă (nr.2/1991 – nr.11/1993), caracterul acesteia a fost unul de largă deschidere, predominant cultural, în cea de-a doua (nr.12-13/1993- nr.26/1996), este evidentă o tot mai pronunţată specializare a articolelor, caracterul biblioteconomic predominând asupra celui anterior. Rubricilor conturate încă de la primele numere – Eminesciana, Mic dicţionar de biblioteconomie, Pagina copiilor, Cărţi străine în Biblioteca Judeţeană – li se adaugă altele noi ca: Lumea latină, Debut, Carte rară, Lecturi, Dialog profesional.

Seria a II-a a revistei „Lectura” a apărut între anii 2004-2008, tipărindu-se 16 numere, numărul 43 fiind publicat în format electronic în anul 2021, an aniversar în care s-au sărbătorit 100 de ani de bibliotecă publică la Cluj. Din redacția acestei serii au făcut parte: Adrian Grănescu (redactor șef), Tatiana Costiuc, Sorina Stanca, Georgeta Dodu, Rodica Ivan și Adriana Kiraly.

Publicația a fost în continuare o revistă de bibliotecă, publicând articole ce ilustrau predominant activitatea secțiilor și filialelor Bibliotecii Județene, semnalau noi servicii, proiecte și programe derulate în și de către instituție. Principalele rubrici ale periodicului erau: Info profesional, Carte de vizită, Agenda evenimentelor, Experiențe și tedințe, Semnal, titlu sub care au apărut diverse recenzii.

Colaboratorii revistei au fost în principal bibliotecari ai Bibliotecii Județene „Octavian Goga”, însă revista a găzduit și articole semnate de colegi de la alte biblioteci clujene și biblioteci județene din țară. Între colaboratorii externi s-au numărat, de asemenea, bibliotecari de la Chișinău, între care îi amintim pe Parascovia Onciu, Nelly Țurcan, Natalia Cheradi, Lidia Kulikovski, Eugenia Bejan.

În 2022, s-a născut ideea inițierii celei de-a 3-a serii a revistei „Lectura”, într-un format nou, cu apariție anuală, exclusiv on-line. Intenționăm ca prin această nouă inițiativă să conferim publicației bibliotecii noastre un conținut științific, dorindu-ne o revistă de bibliologie și istorie locală, focalizată pe trei arii tematice: biblioteconomie și știința informării; istoria bibliotecilor, a cărții și a lecturii; istorie locală. Fiecare număr va cuprinde și o serie de recenzii ale unor publicații din aria de interes definită de profilului revistei.

Invitație de colaborare

Lectura este revista Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj, revistă publicată on-line, cu apariție anuală.

În vederea publicării numărului următor al revistei, nr. 3(45) pe anul 2024, comitetul editorial vă invită să contribuiți cu lucrări care tratează subiecte încadrabile într-una din ariile tematice ale revistei: biblioteconomie și științele informării; istoria bibliotecilor, cărții și a lecturii; istorie locală.

Așteptăm să vă exprimați intenția de colaborare până la data de 30 mai 2024, printr-un mesaj trimis la adresa lectura[at]bjc.ro. Termenul de predare a contribuțiilor dumneavoastră este 30 septembrie 2024.

Normele de redactare și publicare, precum și normele deontologice, pot fi găsite pe pagina revistei de pe site-ul bibliotecii. Pentru lămuriri suplimentare, vă stăm la dispoziție la adresa de e-mail lectura[at]bjc.ro.

 

Revista „Lectura”


Seria a III-a, numărul 2 (44), 2023


Biblioteconomie

Istorie locală

Recenzii

Norme de publicare și redactare

Lucrările propuse spre publicare vor fi trimise redacției pe adresa lectura@bjc.ro, în conformitate cu calendarul stabilit de editori. Toate lucrările vor fi supuse unui proces de recenzare.

La redactarea textului vor fi folosite caractere în format Times New Roman, dimensiunea fontului 12, aliniat justify, spațiat la un rând și jumătate. Se vor folosi note de subsol, cu caractere de 10, numerotate continuu, spațiate la un rând. Titlul lucrării va fi redactat cu majuscule, poziționat în centrul paginii. Sub titlu, în partea dreaptă, tot cu majuscule, va fi trecut numele autorului/autorilor, fără titlul științific. Sub nume, se va trece instituția în care activează autorul și adresa de e-mail a acestuia.

Fiecare studiu va fi predat cu un rezumat de 250-300 de cuvinte în limba română/engleză și până la 5 cuvinte cheie. Redacția revistei verifică/asigură traducerea rezumatului și a cuvintelor cheie în limba engleză.

Textul lucrării nu va conține sublinieri, îngroșări de litere etc., iar citatele vor fi puse între ghilimele de tipul „ ” sau vor fi introduse cu caractere italice. Imaginile, acolo unde este cazul, se vor preda în format .TIFF, rezoluție minimă de 300 dpi.

Aparatul critic se va întocmi conform The Chicago Manual Style (disponibil la: http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html).

Câteva exemple:

  1. Monografii:

Adrian Grănescu, Amurgul Daciei: O incursiune în viața editorială românească a ultimilor cincizeci de ani, ilustrată, în special, prin activitatea Editurii Dacia din Cluj-Napoca (Florești: Limes, 2020), 175-178.

La următoarele citări se indică doar numele autorului, 2 cuvinte din titlu și pagina:

Grănescu, Amurgul Daciei, 187.

  • Volume colective:

Mirel Ionescu, Greta-Monica Miron, Istoria Baroului Cluj (Cluj-Napoca: Argonaut, Mega, 2012), 78-79.

La următoarele citări se procedează ca și la monografii.

  • Capitol sau parte a unei lucrări colective:

Veronica Ana Vlasin, „Câteva considerații asupra statutului morfologic al locuțiunilor prepoziționale cu genitivul,” în Înspre și dinspre Cluj: Contribuții lingvistice: Omagiu profesorului G. G. Neamțu la 70 de ani, coord. Ionuț Pomian (Cluj-Napoca: Editura Scriptor și Editura Argonaut, 2015), 645-646.  

  • La edițiile de documente se procedează ca și la cărțile de autor:

Artur Lakatos, Partidul Comunist din Cluj: 1945: documente (Cluj-Napoca: Argonaut, 2014), 64-65.

Documente privind istoria României: Veacul XIV: C. Transilvania: Vol. I. (1301-1320) (București: Editura Academiei Republicii Populare Române, 1953), 71. (doc. nr. 102)

  • Documente de arhivă:

Serviciul Judeţean Cluj al Arhivelor Naţionale ale României, Fond Societatea Femeilor Evanghelice, dosar 4, f. 31–32.

  • Studii în periodice:

Florentina Maria Ghișa, „Biblioteca publică și educația permanentă a utilizatorilor,” Lectura. Revista Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj, Serie nouă, I, nr. 2 (2004): 31-33.

La următoarele citări se indică doar numele autorului, 2 cuvinte din titlu și pagina.

Ghișa, „Biblioteca publică”, 35-38.

  • Articole de ziar:

Michela Bocu,„Competivitate, performanţă, integrare în spaţiul cultural clujean, naţional şi european. Deschiderea anului academic la Universitatea Babeş-Bolyai,” Adevărul de Cluj, 3 oct. 2006: 1.

La următoarele citări se procedează ca și la studiile din periodice.

  • Citarea de documente on-line:

E-book:

Pentru cărți consultate on-line, se trece URL-ul sau denumirea bazei de date, cu citarea paginii/paginilor.

Tatiana Niculescu, Brâncuși contra SUA (București: Humanitas, 2021), 5, https://humanitas.ro/assets/pdf/Tatiana-Niculescu_Brancusi-contra-SUA.pdf

Sau

Brooke Borel, The Chicago Guide to Fact-Checking (Chicago: University of Chicago Press, 2016), 92, ProQuest Ebrary.

La următoarele citări:

Niculescu, Brâncuși, 7-8.

Borel, The Chicago Guide, 105.-107

Studii în reviste on-line:

Ingrid Papp, „White Mountain as a Place of Remembrance,” Philobiblon, XXV, nr. 2 (2020): 261-622, https://doi.org/10.26424/philobib.2020.25.2.

La următoarele citări:

Papp, „White Mountain,” 264-267.

Conținuturi ale site-urilor web

Pentru surse care nu precizează data publicării sau revizuirii se include data accesării:

 „Privacy Policy,” Privacy & Terms, Google, ultima modificare 17 apr. 2017, https://www.google.com/policies/privacy/.

„About Yale: Yale Facts,” Yale University, accesat la 1 mai, 2017, https://www.yale.edu/about-yale/yale-facts.

Pentru următoarele citări

Google, „Privacy Policy.”

„Yale Facts.”

  • La cărțile ori articolele cu mai mulți autori se trece primul urmat de et al.
  • Atunci când într-o notă este citată o lucrare, iar în nota următoare se face trimitere la aceeași lucrare, se folosește Ibidem prescurtat în forma Ibid. Nu se folosesc op.cit., loc.cit sau Idem. 

Norme deontologice

Revista „Lectura” își propune să publice studii, articole și recenzii de bibliologie și istorie locală cu caracter științific, cu respectarea spiritului multicultural și multietnic, cu excluderea oricărei forme de discriminare.

Materialele trimise revistei spre publicare trebuie să fie originale, autorii asumându-și faptul că sunt autorii reali ai lucrării, că aceasta nu este plagiat, nu încalcă drepturile de autor, scutind Revista „Lectura”/Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj de orice responsabilitate referitoare la orice acte legale ivite de pe urma conținutului lucrării sau a autorului. Acesta acceptă Normele de publicare și redactare agreate de revistă și este de acord ca lucrarea să fie încărcată și distribuită de bibliotecă în baze de date științifice.

Redacția revistei „Lectura” va comunica cu autorul în vederea realizării formei finale a lucrării, urmărind ca aceasta să apară corespunzător pe site-ul bibliotecii. Va fi permisă citirea, descărcarea, copierea și distribuirea tuturor articolelor full text și folosirea lor în scopurile prevăzute de lege, cu condiția creditării autorilor și surselor din revista „Lectura”. Biblioteca nu va oferi compensații autorului pentru publicarea lucrării. Cele două părți nu vor cere plată sau compensații pentru încărcarea lucrării în baze de date online sau pentru folosirea online a acesteia.

Autorul păstrează toate drepturile de autor și, după publicare, are dreptul de a-și folosi articolul în scopuri proprii sau didactice, are dreptul de a-l republica în limba română sau în alte limbi, dar cu obligația de a menționa faptul că prima publicare a materialului respectiv s-a realizat în revista „Lectura”, oferind toate datele referinței complete.

Scroll Up