Calea Dorobanţilor nr. 104, Cluj-Napoca, România
+40-264-430323/+40-264-595815
bjc[at]bjc.ro

Literația pentru/în familie – de la teorie la practică

Literația pentru/în familie – de la teorie la practică

Anca Ioana Docolin

Definirea și istoricul conceptului de „literație”

Literația este considerată un factor esențial în dezvoltarea socio-economică a unei țări, care influențează toate aspectele vieții familiale și comunitare – sănătate, educație, bunăstare financiară și socială.

Definirea literației este o sarcină dificilă întrucât acest concept este unul extrem de complex și dinamic. În literatura de specialitate, literația a fost caracterizată ca fenomen social și cultural care se dezvoltă și este practicat în contextul interacțiunii sociale desfășurate pe parcursul întregii vieții a individului. Inițial definită ca abilitatea de a citi, a scrie și a calcula, în decursul anilor, s-a demonstrat că puterea literației rezidă în capacitatea individului de a pune în practică aceste deprinderi în așa fel încât să poată face conexiuni, să interpreteze și să discearnă complexitatea lumii înconjurătoare. Sensul actual al termenului include aptitudinea de a folosi limbajul, numerele, imaginile, computerele cu scopul de a înțelege, a comunica și a utiliza sistemele de simboluri ale unei culturi. În prezent, conceptul de literație s-a extins astfel încât include abilități de accesare a informației prin intermediul tehnologiei și de evaluare a unor contexte complexe.

Întreg articolul

Scroll Up