Calea Dorobanţilor nr. 104, Cluj-Napoca, România
+40-264-430323/+40-264-595815
bjc[at]bjc.ro

Proiecte anterioare

Proiecte externeProiecte naționaleProiecte locale
Titlul proiectului: Enriching Europeana with user transcriptions and annotations – EnrichEuropeana 
Perioada de derulare: 01/09/2018 – 29/02/2020   
Proiectul a fost finanţat în cadrul programului CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF) – TELECOMMUNICATIONS SECTOR și a avut următoarele obiective: dezvoltarea unui set de instrumente, și anume o platformă de crowdsourcing, o infrastructură de schimb de date și instrumente de vizualizare care să le permită utilizatorilor finali să transcrie și să îmbogățească materialul de patrimoniu cultural în portalurile europene și agregatoare naționale. 
Despre Enrich Europeana
Activitățile proiectului
Titlul proiectului: Family Literacy Works!
Perioada de derulare: octombrie 2016 – martie 2019 
Proiectul a fost finanţat în cadrul programului Erasmus+ şi și-a propus:
– să realizeze o analiză comparativă a programelor de literaţie pentru familie în ţările participante; 
– să stabilească un cadru al competenţelor necesare  facilitatorului unor astfel de programe;
– să stabilească o curriculă pentru trainingul facilitatorilor;
– să testeze şi să definitiveze curricula;
– să disemineze în ţările participante rezultatele proiectului.
Activităţile proiectului
Titlul proiectului: Agora Culturală @ Biblioteca Ta 
Durata proiectului: 1 ianuarie 2015 – 30 aprilie 2016
Finanțare: Proiectul a fost finanțat în cadrul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE), Programul PA17/RO13 Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european.
Proiectul a fost coordonat de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) şi s-a derulat în parteneriat cu ANBPR în parteneriat cu Jazzmontor AS Norvegia și Asociaţia Culturală REPLIKA. Asociaţia a acordat sprijin unui număr de patru biblioteci județene în dezvoltarea unui serviciu modern pentru comunitate, constând în activități de realizare și conservare a poveștilor digitale, cu accent pe specificul cultural al minorităților.
Titlul proiectului:  Al treilea spațiu al cetățeniei active
Derularea proiectului a fost de 22 de luni, începând cu iulie 2014 până în aprilie 2016. 
Finanţare: Proiectul a fost finanțat prin granturile SEE 2009-2014, din cadrul Fondului ONG România, cu o sumă nerambursabilă în valoare de 220.884 EUR. 
Titlul proiectului: Locloud – Conţinut local într-un cloud Europeana
Durata proiectului: 3 ani (1 martie 2013 – 28 februarie 2016)
Finanţare Comisia Europeană (80%)
Proiectul LoCloud și-a propus să dezvolte tehnologia şi serviciile cloud-based pentru a ajuta instituţiile locale mici şi mijlocii să îşi grupeze resursele lor digitale şi să le facă accesibile on-line, prin intermediul Europeana.eu, Biblioteca, Muzeul şi Arhiva Europeană.
Prezentare a proiectului la Conferinta Conferinţa ANBPR BiblioPUBLICA cu tema „NOVA BIBLIOTHECA – Provocari şi tendinţe în bibliotecile publice”
Titlul proiectului: Raftul cu inițiativă – Dezvoltarea de programe de voluntariat în biblioteci
Durata proiectului: mai 2014-iunie 2015  
Proiectul a fost finanțat prin granturile SEE 2009-2014, din cadrul Fondului ONG România
Biblioteca a fost partener în cadrul proiectului şi a derulat un program de voluntariat „Implică-te şi dăruieşte. Fii voluntar!” prin care au fost înfiinţate mini-biblioteci în interiorul instituţiilor de tipul centre de plasament, centre pentru vârstnici, spitale.
Comunicat de presă prima mini-bibliotecă  
Titlul proiectului: Centrul de excelenţă pentru servicii oferite adolescenţilor şi tinerilor adulţi cu vârste cuprinse între 14 şi 25 de ani 
Durata proiectului: 9 luni (ianuarie-septembrie 2013) 
Finanţare: International Research&Exchange  Board (IREX) 
Scopul și obiectivele noului serviciu
Realizarea unor activităţi non-formale pentru dobândirea unor aptitudini de utilizare a noilor tehnologii şi dispozitive IT, crearea posibilităţii de petrecere a timpului liber în mod util şi plăcut pentru categoria de vârstă vizată de proiect.
Obiectivele noului serviciu sunt:
– Să ofere asistenţă adolescenţilor în dobândirea aptitudinilor necesare utilizării noilor echipamente IT, până la sfârşitul lunii septembrie 2013
Indicatori urmăriţi: numărul de adolescenţi participanţi la activităţi, numărul de ateliere organizate
– Să încurajeze adolescenţii să se exprime folosind instrumentele digitale disponibile, până la sfârşitul lunii septembrie 2013
Indicatori urmăriţi: numărul de adolescenţi şi tineri participanţi, numărul de activităţi organizate, numărul de materiale realizate de adolescenţi
– Să contribuie la creşterea gradului de încredere în sine al adolescenţilor, până la sfârşitul lunii septembrie 2013
Indicatori urmăriţi: numărul de materiale ale adolescenţilor publicate pe Internet, număr de ateliere susţinute de adolescenţi voluntari
Titlul proiectului: Vreau să-mi citeşti!
Durata proiectului: 6 luni (ianuarie-iunie 2013)
Finanţare: International Research&Exchange  Board (IREX)
Scopul proiectului a fost de a instrui bibliotecarii pentru a organiza ateliere de lectură intergeneraționale prin îmbinarea comunicării directe și online pentru creșterea atractivității lecturii. 
Biblioteca Județeanǎ „Octavian Goga” Cluj în parteneriat cu Asociaţia Lean Vision, Biblioteca Municipală „Teodor Murăşanu” Turda, Biblioteca Municipală Dej, Biblioteca Comunală Sănduleşti şi Biblioteca Comunală „Ioan Ploscaru” Frata au organizat activităţi cu publicul ţintă din comunităţile deservite.  
Vezi şi Blogul proiectului.
Titlul proiectului: Europeana Awareness  
Durata proiectului: 1 ianuarie 2012-31 decembrie 2014
Europeana Awareness este o reţea de bune practici, coordonată de Fundaţia Europeana, care are rolul:
– de a face cunoscută Europeana în rândul utilizatorilor, factorilor de decizie, politicienilor şi organizaţiilor culturale din fiecare stat membru, pentru a încuraja utilizarea acesteia şi atragerea de conţinut nou, pentru a creşte gradul de conştientizare a rolului patrimoniului cultural ca stimulent al dezvoltării economice şi pentru a promova transferul de cunoştinţe;
– de a promova utilizarea acesteia de către un public larg, pentru o varietate de scopuri, inclusiv de: recreere, cercetare, învăţare, studiere a genealogiei şi turism – implicarea utilizatorilor prin generarea de conţinut de către aceştia, crearea de povestiri digitale şi folosirea reţelelor sociale;
– de a dezvolta noi parteneriate cu 4 sectoare-cheie, care sunt în prezent insuficient exploatate de către Europeana: biblioteci publice, grupuri de arhivă locale, organizaţii de radiodifuziune şi reutilizatori de cultură din domeniul public (programatori, dezvoltatori, cercetători şi activişti);
– de a crea noi canale de distribuţie a conţinutului Europeana, prin colaborarea cu sectorul turismului; de a încuraja instituţiile culturale să continue să furnizeze conţinut, în special prin: creşterea gradului de conştientizare a oportunităţilor oferite de noul cadru de Licenţe Europeana; dezvoltarea de mecanisme de gestionare a drepturilor colective;
– şi creşterea cantităţii de conţinut în Europeana, care poate fi reutilizat în mod liber.
Biblioteca noastră a avut rolul de coordonator naţional al proiectului. 
Participarea la campania Europeana 1914-1918 
Titlul proiectului: Istoria locală @ biblioteca ta (Local History@ Your Library)
Durata proiectului: 1 septembrie 2011-31 august 2012 
Proiectul şi-a propus să contribuie la creşterea gradului de utilitate şi implicare în sprijinul educaţiei permanente a bibliotecilor judeţene şi a constat în  constituirea unui suport informaţional accesibil prin Internet, conţinând materiale documentare şi informative despre istoria locală a fiecărei zone.
Proiectul este în beneficiul elevilor de clasa a patra şi a învăţătorilor, care pot accesa  documente în format electronic existente în colecţiile bibliotecilor publice, precum şi ale altor instituţii de profil. Bibliotecarii din bibliotecile publice au digitizat aceste materiale care vor veni in sprijinul curriculei pentru clasa a patra.
Continutul portalului www.istorielocala.ro a fost construit în baza curriculei şcolare, a recomandărilor profesorilor şi a nevoilor elevilor, care au fost consultaţi, iar sustenabilitatea se bazează pe parteneriatele Bibliotecilor cu Inspectoratele Şcolare şi instituţiile culturale locale.    
Partenerii proiectului au fost:
Biblioteca Judeţeană „Gh. Şincai” Bihor
Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila
Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj
Biblioteca Bucovinei „I. C. Sbiera” Suceava
Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea 
Titlul proiectului: „Cum găseşti o carte de… muncă?
Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj a fost declarată câştigătoare a Concursului de Participare Comunitară, organizat de IREX (International Research and Exchanges Board), ediţia noiembrie – decembrie 2010, cu tema „Servicii şi programe inovative în bibliotecă”, la secţiunea Servicii şi programe pentru adulţi, cu proiectul „Cum găseşti o carte de… muncă?”.
Titlul programului: Biblionet – lumea în biblioteca mea 
Biblionet a fost un program de cinci ani care le-au facilitat românilor accesul gratuit la informaţie, prin dezvoltarea unui sistem de biblioteci publice moderne în România. Prin cursurile de formare şi tehnologia furnizată, Biblionet a ajutat bibliotecile să asigure servicii în comunităţile locale.
Titlul proiectului: EDLocal – Facilitarea accesului la documentele digitale locale sau regionale prin intermediul Bibliotecii Digitale Europene (Making local and regional content accessible through the European Digital Library)
Finanţare: Comisia Europeana şi Consiliul Judeţean Cluj
Perioada : 2008-2011 
EDLocal a fost un proiect cu o durată de 3 ani, finanţat de Comisia Europeană prin Programul eContentPlus – Reţele de Bune Practici. Proiectul a început în 1 iunie 2008 şi a durat până în 1 iunie 2011.
 
Scopul proiectului a fost de a facilita accesul la documentele digitale deţinute de instituţiile culturale locale: biblioteci, muzee, arhive, arhive audio-vizuale prin intermediul Bibliotecii Digitale Europene http://www.europeana.eu/, interfaţă creată prin intermediul proiectului Europeana Local (fostul proiect EDLocal)
 
Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj a fost partener coordinator de ţară al proiectului.
Partenerii naţionali au fost: 
Arhivele Naţionale – Direcţia Judeţeană Cluj (Cluj County Branch of National Archives of Romania)
Biblioteca Judeţeana „Astra” Sibiu (Sibiu County Public Library „Astra”)
Biblioteca Judeţeană „Alex şi Aristia Aman” Dolj (Dolj County Library „Alex şi Aristia Aman”)
Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ (Neamţ County Public Library „G. T. Kirileanu”)
Biblioteca Judeţeană „Ovid Densuşianu” Hunedoara (Hunedoara County Public Library „Ovid Densuşianu”)
Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iasi (Iaşi County Public Library „Gh. Asachi” Iasi)
Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila (Braila County Public Library „Panait Istrati”)
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi (Galati County Public Library „V.A. Urechia”)
Biblioteca Judeţeană Timiş (Timis County Public Library)
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj (CJPCTC) (Cluj County Centre for the Preservation and Promotion of Traditional Culture)
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva (Museum of Dacian and Roman Civilisation)
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Maramureş – partener nou
Titlul proiectului: Serviciul de bibliotecă mobilă în județul Cluj
Parteneri
– Consiliul Judeţean Cluj prin Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”
– Consiliul General Allier prin Mediateca Departamentală Allier
– Guvernul Republicii Franţa prin Ministerul Afacerilor Externe
Obiective:
– alinierea la standardele internaţionale cu privire la extinderea şi facilitarea accesului la informaţie, cultură şi educaţie permanentă;
– reducerea decalajelor culturale între oraş şi sat;
– asigurarea accesului la categorii noi de documente: audiovizuale şi electronice;
– diversificarea serviciilor de bibliotecă; atragerea de noi utilizatori înspre bibliotecă;
– schimbarea concepţiei despre rolul bibliotecii în comunitate.
Rezultate aşteptate:
– creşterea numărului de documente aflate la dispoziţia utilizatorilor din mediul rural şi din cartierele îndepărtate ale municipiului Cluj-Napoca;
– creşterea gradului de accesibilitate la documente audiovizuale şi electronice;
– creşterea numărului de utilizatori ai bibliotecii cu 3-4%;
– creşterea numărului de documente împrumutate;
– creşterea numărului de vizite; cunoaşterea intereselor de lectură;
– satisfacţia utilizatorilor.
Titlul proiectului: Colaborare cu Biblioteca Publică a Voievodatului Maloposka
Parteneriatul derulat de Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj şi Biblioteca Publică a Voievodatului Maloposka s-a derulat din anul 2007.
Lansări de carte poloneză, vernisaje de expoziţii, toate găzduite de biblioteca clujeană, au fost primele activităţi derulate în cadrul parteneriatului. 
În urma vizitei unei delegaţii la Biblioteca Publică a Voievodatului Maloposka s-au pus bazele colaborării profesionale între cele două biblioteci.
Anul 2010 a debutat cu un proiect important: Ce ştii tu despre Polonia? Proiectul propus de partea poloneză a fost finanţat în totalitate de către Ministerul Afacerilor Externe din Polonia. El a fost derulat în colaborare cu Fundacją Kultury Chrześcijańskiej ZNAK, cu sediul în Cracovia, Biblioteca Judeţeană din Cracovia şi Institutul Polonez, cu sediul în Bucureşti.  Pagina web: http://wbp.krakow.pl/ 
Titlul proiectului: ENTITLE – Bibliotecile europene împreună în sprijinirea învăţării pe tot parcursul vieţii (Europe’s New libraries Together In Transversal Learning Environments)
Finanţare: Comisia Europeana şi Consiliul Judeţean Cluj
Perioada : 2008-2010 
ENTITLE a fost un proiect multilateral defăşurat în cadrul programului LLP KA4 – Învăţarea pe tot parcursul vieţii – Diseminarea şi exploatarea rezultatelor/Dissemination and Exploitation of Results  Proiectul a avut rolul de a sprijini şi multiplica progresul făcut de bibliotecile publice din Europa în domeniul sprijinirii învăţării pentru toate grupele de vârstă şi pentru toate categoriile sociale, prin diseminarea activităţilor din reţelele existente, a proiectelor şi iniţiativelor din acest domeniu. Proiectul a demarat la 1 ianuarie 2008 şi s-a derulat pe parcursul a 2 ani. Unul din rezultatele importante ale proiectului este finalizarea unor ghiduri pentru managerii de biblioteci publice şi pentru factorii de decizie.  Ghidurile ENTITLE  au fost elaborate în comun de cei 12 parteneri ai proiectului. 
Titlul proiectului: LIBER-IMMS: Servicii interactive de transmitere de mesaje prin Internet şi telefonie mobilă, bazate pe tehnologia RFID, destinate bibliotecilor publice (Public Library RFID based system for interactive Internet & Mobile Messaging Services)
Finanţare: Comisia Europeana şi Consiliul Judeţean Cluj
Perioada : 2005-2006
Scopul proiectului a fost de a furniza cetăţenilor un acces mai facil la depozitele culturale şi de a facilita relaţia dintre instituţiile publice şi cetăţeni.
Pentru a atinge acest scop, proiectul a localizat şi testat noi servicii în trei etape, trecând de la scopul intern al bibliotecilor, la cel de al doilea pas focalizat pe serviciile destinate cetăţenilor şi încheind circuitul cu un al treilea pas dedicat în întregime îmbunătăţirii comunicaţiei dintre cetăţeni şi organismele instituţionale, datorită serviciilor de transmitere de mesaje interactive.
Titlul proiectului: CALIMERA – Aplicaţii culturale: Medierea accesului la resursele electronice prin instituţiile locale (Cultural Applications: Local Institutions Mediating Electronic Resource Access)
Finanţare: Comisia Europeană
Perioada : 2003-2005
Acţiunea de coordonare CALIMERA, cu o durată de 18 de luni, a fost un proiect de cercetare care şi-a propus să monitorizeze progresele şi soluţiile tehnice rezultate din noile tehnologii (IST – tehnologiile societăţii informaţionale) şi din cercetarea naţională, să le evalueze potenţialul în utilizarea largă de către instituţiile culturale locale.
Proiectul şi-a propus de asemenea să facă cunoscute exemplele de utilizarea a noilor tehnologii, pentru facilitarea accesului publicului larg la valorile moştenirii culturale, în muzee, biblioteci şi arhive, să elaboreze ghiduri prin care soluţiile noi să fie cunoscute de specialiştii acestor instituţii culturale locale. Ghidurile Calimera
Titlul proiectului: LIBECON 2000  Studii de economie a bibliotecilor (A research study into international library economics)
Finanţare: Comisia Europeana DG XIII
Perioada: 1998-2000; 2000-2004
Obiectivele proiectului au fost:
– realizarea studiului mileniului cu privire la statistica de bibliotecă în ţările europene;
– revizuirea standardului pentru statistică, ISO 2789;
– îmbunătăţirea şi uniformizarea categoriilor de date şi informaţii statistice care trebuie colectate pentru a face posibile comparaţiile externe.
Titlul proiectului: PULMAN – Reţele Avansate Mobile pentru Bibliotecile publice (Public Libraries Mobilising Advanced Networks)
Finanţare: Comisia Europeană
Perioada : 2002-2003
Obiectivele proiectului au fost:
– consolidarea, asamblarea, diseminarea şi transpunerea standardelor sociale şi tehnice şi a liniilor directoare pentru comunitatea profesională într-un format electronic uşor utilizabil;
– asigurarea unui sprijin politic şi stimularea dezvoltării colaborării între bibliotecile publice şi instituţiile culturale din statele membre şi asociate sau la nivel european;
– diseminarea informaţiilor care influenţează inovaţia în bibliotecile publice şi încurajarea transferului de cunoştinţe despre politica bibliotecilor, dezvoltarea, livrarea şi accesul la servicii pentru toţi; în acelaşi timp prin ajutorul dat la reducerea disparităţilor între statele membre şi asociate şi identificarea unei agende pentru o cooperare internaţională mai largă.
PULMAN a avut două direcţii strategice importante:
– sprijinirea și extinderea dialogul dintre comunitatea profesională şi factorii politici în legătura cu bibliotecile publice, început la Copenhaga.
– sprijinirea dezvoltării interacţiunii şi interoperabilităţii dintre instituţiile culturale publice (biblioteci, muzee, arhive) la nivel local/municipal, începute din perspectiva sectorului bibliotecilor publice astfel încât bibliotecile publice să devină puncte de acces pentru utilizatori la documente de arhivă sau imagini digitale păstrate în muzee
Titlul proiectului: PubliCA – ACŢIUNE CONCERTATĂ PENTRU BIBLIOTECI (Public Libraries Concerted Action) Finanţare: Comisia Europeană
Perioada: 1998 – 1999
Biblioteca Judeţeană din Cluj a reprezentat bibliotecile publice din Europa Centrala şi de Est (Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România,Slovacia, Slovenia) în Board-ul PubliCA&PubliCA CEE.
Obiectivul acestui proiect a fost asigurarea unei joncţiuni şi concertării comune între PubliCA şi PubliCA CEE prin stabilirea unui cadrul eficient pentru un management coordonat şi prin asigurarea condiţiilor ca bibliotecile din Europa Centrală şi de Est să participe şi să beneficieze de activităţile în desfăşurare prin PubliCA
Titlul proiectului: PLDP – PROIECT DE DEZVOLTARE A BIBLIOTECILOR PUBLICE (Public Libraries Development Project)
Finanţare: Comisia Europeană
Perioada: 1996 – 1997
Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj a fost prima bibliotecă publică din România implicată într-un proiect pentru biblioteci al Comisiei Europene.
Proiectul a avut o durată de 18 luni, în perioada februarie 1996 – iulie 1997 şi un buget de 286.000 ECU.
În urma derulării acestui proiect biblioteca noastră a beneficiat de un sprijin financiar în valoare de 12.500 ECU pentru achiziţionare de tehnică de calcul, iar 11.400 ECU au fost utilizaţi pentru participarea a 12 bibliotecari la diverse stagii de instruire în Anglia şi Olanda.
Tot ca urmare a acestui proiect biblioteca noastră a constituit primul Centru de Informaţii Comunitare dintr-o bibliotecă românească.
În urma diseminării informaţiei încă 10 biblioteci judeţene au deschis asemenea centre.

Parteneriat între ECDL, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) şi biblioteci judeţene din ţară.

Obiectivul proiectului a fost dezvoltarea competenţelor digitale a 1000 de bibliotecari şi personal auxiliar din cadrul bibliotecilor din reţeaua ANBPR.

Grupul – ţintă eligibil: bibliotecari publici şi angajaţi ai bibliotecilor publice.

 • Titlul programului: Programul național România EduCaB România

EduCaB este o platformă națională inter-instituțională, inter-disciplinară, lansată în 2015, cu scopul de a crește capacitatea bibliotecilor publice din țară de a răspunde nevoilor educaționale și de dezvoltare la nivel local. Programul a vizat lărgirea și înnoirea fondului de carte și a materialului educațional, inclusiv a calculatoarelor, sprijinirea intervențiilor la nivel de infrastructură fizică (mobilier, amenajări), programe educaționale (schițarea și implementarea unor inițiative pe termen scurt și mediu) în 626 de biblioteci din 9 județe, printre care și judeţul Cluj.
Proiectul a fost implementat pentru început în bibliotecile publice din Ploscoş, Bobâlna şi Mănăstireni.

 • Titlul proiectului: „INFORMAŢIA ŞI INTERACŢIUNEA CULTURALĂ – UN NOU CONCEPT ASUPRA BIBLIOTECILOR PUBLICE”

Finanţare: Comisia Europeana, prin Fundaţia Concept şi Ministerul Culturii şi Cultelor

Perioada: 2001-2002

Obiective:

 • diseminarea informaţiei legate de protecţia drepturilor omului şi stimularea interesului tinerilor din diferite comunităţi locale pentru cunoaşterea acestor drepturi şi a subiectelor conexe;
 • creşterea gradului de cunoaştere a drepturilor omului, prin constituirea unei surse gratuite de documentare pentru jurnalişti, ONG-uri, concomitent cu alocarea unui spaţiu de liberă exprimare şi schimb de idei, prin intermediul pachetului informaţional Focus-Drepturile Omului;
 • asigurarea unui flux continuu şi consistent de informaţii în ceea ce priveşte protecţia drepturilor omului, aşa cum apare ea reflectată în actele şi documentele oficiale ale instituţiilor europene şi în presa europeană.
 • constituirea a 7 Centre Pilot de Informare în Brăila, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Galaţi, Oradea, Piatra-Neamţ şi Sibiu pentru facilitarea accesului la informaţiile referitoare la drepturile omului.
 • Titlul proiectului: PROGRAMUL DE AUTOMATIZARE ŞI DEZVOLTARE A SERVICIILOR BIBLIOTECILOR PUBLICE DIN ROMÂNIA

Perioada: 1999 – 2001
Finanţare: Ministerul Culturii şi Cultelor

Obiective:

 • accesul neîngrădit al publicului la informaţii;
 • accesul la distanţă a utilităţilor bibliotecii;
 • extinderea serviciilor tradiţionale de bibliotecă la media non-tipărită şi exploatarea la maximum a facilităţilor oferite de tehnologia informaţiei;
 • informare şi documentare globală, rapidă şi calitativ superioară;
 • integrarea sistemelor informaţionale automatizate ale bibliotecilor publice cu celelalte structuri informaţionale automatizate.

Parteneri: bibliotecile judeţene , Biblioteca Naţională şi Biblioteca Municipală „M. Sadoveanu” Bucureşti.

 • Titlul proiectului: PROGRAMUL NAŢIONAL PERFORMANTE ROMÂNEŞTI ÎN BIBLIOTECILE PUBLICE – PROBIP 2000

Perioada: 1998 – 2000

Obiective:

 • stabilirea şi aplicarea unui set de măsurători şî indicatori de performanţă pentru evaluarea activităţii de bibliotecă;
 • realizarea şi utilizarea unui nou tip de statistică naţională care să cuprindă şi date financiare;
 • standardizarea terminologiei şi a definiţiilor folosite pentru măsurarea performanţelor;
 • stabilirea datelor statistice care trebuie raportate şi a sistemul de colectare a lor.

Titlul proiectului: Campania europeană PICCOLINGO
Biblioteca s-a alăturat Primăriei municipiului Cluj-Napoca, coordonatorul campaniei la nivelul municipiului, în promovarea învăţării limbilor străine de la vârste foarte fragede, prin organizarea unor activităţi culturale şi educative. Ce este Piccolingo? 

Programul de voluntariat pentru persoane aflate în dificultate

Titlul proiectului: Bibliovoluntarii în serviciul comunității

Inițiatori proiect:

 • Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj
 • Asociaţia Culturală „Infolibris” Cluj-Napoca

Beneficiari:

 • persoanele de vârsta a treia din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Cluj-Napoca
 • persoanele cu deficienţe de vedere (din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă şi din cadrul Liceului pentru Deficienţi de Vedere din Cluj-Napoca)

Parteneri:

 • Centrul Naţional de Voluntariat ,,Pro Vobis” Cluj-Napoca
 • Biblioteca Metropolitană „Mihail Sadoveanu” Bucureşti
 • Instituţii de învăţământ şcolar şi preşcolar din judeţul Cluj cu care colaborează Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj
 • Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca
 • Centrul Lamont pentru deficienţi motorii, reprezentat de doamna Sally Wood Lamont

Scopul proiectului: diversificarea serviciilor externe de bibliotecă pentru persoanele instituţionalizate din judeţul Cluj

Obiective:

 • suplinirea nevoii de informare, divertisment şi educaţie a grupurilor specifice mai restrânse, dar care au dreptul de a se bucura de aceleaşi condiţii cu ceilalţi membri ai unei societăţi democratice;
 • evidenţierea rolului socio-cultural al bibliotecii publice;
 • evidenţierea rolului serviciului extern de bibliotecă în cadrul activităţilor specifice bibliotecii publice;
 • evidenţierea rolului dinamic al bibliotecarului în viaţa comunităţii;
 • analizarea modului în care este percepută imaginea bibliotecarului de către comunitate;
 • analizarea rolului voluntarului în desfăşurarea activităţilor specifice bibliotecii publice.

Mai multe informaţii despre voluntariat găsiţi la adresa: http://www.provobis.ro/

Titlul proiectului: „Biblioteca de arte vizuale”

Parteneri: 

 • Asociaţia ArtImage Cluj 
 • Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj 

Finanţator: Administraţia Fondului Cultural Naţional

Scopul proiectului este de a crea o bază educaţională prin mijloace vizuale – arte plastice, fotografie arhitectură, sculptură, care să se adreseze cu preponderenţă celor ce nu sunt antrenaţi profesional în această activitate de cunoaştere şi comunicare. 

Lista cărţilor donate prin proiectul „Biblioteca de arte vizuale”.

Titlul proiectului: Şcoli clujene la Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj

Obiective:

 • Atragerea către bibliotecă a noilor segmente de utilizatori.
 • Informarea partenerilor despre structura colecţiilor bibliotecii, serviciile şi facilităţile oferite.
 • Valorificarea colecţiilor prin organizarea activităţilor cu toate categoriile de vârstă.
 • Educarea utilizatorilor şi instruirea acestora în vederea utilizării bibliotecii şi a instrumentelor de regăsire a informaţiei.
 • Stimularea calităţilor creative ale copiilor, organizarea timpului liber al acestora.

Titlul proiectului: Programul de automatizare al Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” Cluj

Perioada: 1994 -1995
Finanţare: Fundaţia Soros
Obiectivul acestui proiect a fost creşterea accesului la informaţie şi servirea mai bună a utilizatorilor prin automatizarea serviciilor specifice de bibliotecă.
Scopul acestui proiect a fost modernizarea şi creşterea eficientei serviciilor de bibliotecă.
În urma aprobării proiectului de către Fundaţia Soros biblioteca a achiziţionat tehnica de calcul constând în calculatoare, imprimante, cititoare de barcoduri, scanner precum şi un copiator.

Scroll Up