Calea Dorobanţilor nr. 104, Cluj-Napoca, România
+40-264-430323/+40-264-595815
bjc@bjc.ro

Proiecte și programe cu finanțare externă

  • Titlul proiectului: Europeana Sport

Perioada de derulare: octombrie 2020-februarie 2022

Proiectul este finanțat de Connecting Europe Facility a Uniunii Europene.  

Proiectul își propune să îmbunătățească conținutul Europeana pe tema sportului, precum și adăugarea de conținut nou. Proiectul a fost scris în contextul organizării campionatului European de fotbal ce urma să se desfășoare și în România în anul 2020.
Pe parcursul proiectului se vor organiza câteva evenimente în care vor fi colectate amintiri și fotografii de la foști și actuali sportivi, dar și de la publicul larg, pentru a încărca poveștile digitale în Biblioteca Digitală a Europei – Europeana. În acest fel dorim să promovăm valorile românești din acest domeniu, al sportului, un rol pe care biblioteca publică îl are oriunde în lume. 

Mai multe informații aflați aici

Perioada de derulare: septembrie 2019 – august 2021

Proiectul este finanţat în cadrul programului Erasmus+, Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici, Parteneriate strategice pentru educația adulților.

Scopul proiectului este de a cerceta condițiile-cadru cu care se confruntă instituțiile de învățământ continuu și de a dezvolta noi concepte. Acesta vizează transferul transnațional, dezvoltarea și implementarea inovațiilor în domeniul educației adulților, punând accent pe „al treilea spațiu”, ca spațiu de învățare.

Proiectul este coordonat de Volkshochschule der Stadt Iserlohn (Centrul pentru Educația Adulților Iserlohn, Germania), Stadtbücherei Iserlohn (Biblioteca Orășenească Iserlohn) și Biroul pentru Afaceri Europene Iserlohn. Partenerii proiectului sunt, alături de Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj, alte biblioteci publice sau instituții care au ca obiect de activitate educația adulților: Primăria Nyíregyháza – Ungaria, Mestna knjiznica Kranj  (Biblioteca Orășenească Kranj) – Slovenia, RBS-Center fir Altersfroen – Luxembourg, Ayntamiento de Caudete – Spania, Stichting Werken & Leren – Olanda.

Este un proiect-pilot implementat la nivelul Ministerului Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului, dedicat digitalizării patrimoniului cultural mobil și care va avea ca rezultat crearea Bibliotecii Digitale a României (culturalia.ro), pandantul național al Bibliotecii Digitale Europene (europeana.eu).

Biblioteca Județeană “Octavian Goga” Cluj este instituție parteneră în acest proiect.

Proiectul este co-finanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2, Acțiunea 2.3.3 „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e‐educație, e‐incluziune, e‐sănătate și e‐cultură“.

Proiectul E-cultura are ca principal scop digitalizarea patrimoniului cultural cu ajutorul tehnologiilor IT actuale, moderne, astfel încât moștenirea culturală națională să poată fi păstrată, promovată și transmisă generațiilor viitoare.

Obiective specifice:

– Creșterea numărului de elemente de patrimoniu cultural digitalizate și expuse online, într-un punct unic de acces;

– Creșterea gradului de interoperabilitate între instituțiile deținătoare de elemente de patrimoniu cultural;

– Promovarea patrimoniului cultural național prin expunerea resurselor culturale digitalizate în europeana.eu.

  • Titlul programului: Programul de depozit al bibliotecii (Depository Library Program)

Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga” Cluj a constituit un depozit al  Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI), unde sunt puse la dispoziţia utilizatorilor publicaţiile apărute sub egida acestei organizaţii, care se referă la dreptul proprietăţii industriale şi la dreptul de autor.

Scroll Up
EnglishHungarianRomanian